Tag: What_is_USDT

  • What is Tether (USDT)? What is Tether operation?

    Tether được gọi là một loại tiền điện tử có chuỗi khối được chốt bằng đồng đô la. Các tổ chức tài chính nắm giữ dự trữ tiền thật cũng như trái phiếu, tín phiếu kho bạc và các tài sản khác có thể được sử dụng Tether (USDT) làm tài sản thế chấp. Tether […]